za srce na primorskem

Zakaj naj postanem član/ica Društva za zdravje srca in ožilja?

Uspešna razstava " Srce je eno samo",ob ustanovitvi Podružnice pred desetimi leti, je pritegnila v mesecu trajanja veliko zanimanja, le-to pa ni pojenjalo skozi vsa leta razvoja, kar dokazuje konstantna rast članstva in obisk aktivnosti ter prireditev.  

Osnovna vloga Društva je edukativne narave. V ta namen  organiziramo vsako leto najmanj tri strokovna predavanja priznanih zdravnikov, ki jih lokalna televizija predvaja z večkratnimi ponovitvami in tako omogoči ogled in seznanitev še večjemu krogu gledalcev.. V vlogi  izvajanja preventive je Podružnica organizirala Kardio fitnes in odprla "Srčno pot"  v Panovcu. S pomočjo strokovnjakov izvaja usposabljanje za nudenje prve pomoči pri zastoju srca in ljudi seznanja z defibrilatorjem. Enkrat mesečno izvaja meritve holesterola, glukoze in krvnega pritiska v Mercator centru Kromberk. Najnovejša pridobitev je enokanalni EKG aparat, ki v nekaj minutah odčita ustreznost delovanja srca in ga bomo uporabljali na vseh  srečanjih članstva.  

Prav je, da bi se cilji Društva za zdravje srca in ožilja identificirali s čim širšo, predvsem pa mlajšo populacijo, kajti znano je, da si bolezni srca in ožilja "prislužimo" v prvi polovici življenja. Ne čakajte, pridružite se nam! Bolje preventiva kot.....  

Delovanje nam omogoča del sredstev od članarin, sredstva iz razpisov občin, izvajanje meritev,  donatorji in sponzorji Zavarovalnica Triglav PE Nova Gorica, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Podjetje Arctur in drugi. Hvala vsem!