Program

PROGRAM ZA LETO 2016

 

 

POROČILO O DELU V 2015

Skladno s Programom dela Podružnice za leto 2015, sprejetem na letnem zboru 7.3.2015, usklajenem s Programom Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, so  bile vse aktivnosti Podružnice v letu 2015 usmerjene k izpolnitvi sprejetih načrtov. Program je bil po vseh točkah izveden, oz. se izvajanje priljubljenih, poznanih  aktivnosti nadaljuje permanentno.

Izvajanje programa so nadzirali njegovi  snovatelji -   zdravniki specialisti.

1.      Posebno  pozornost so namenjali  uresničevanju načrtovanih izobraževanj o TEMELJNIH POSTOPKIH OŽIVLJANJA. V sodelovanju z Območnim Rdečim križem je bilo na usposabljanju pet skupin prostovoljcev.

 Avtomatski defibrilator, last Podružnice  je nameščen v Domu upokojencev v Novi Gorici, dostopen in viden za uporabo za reševanje življenja, oz. za pridobivanje potrebnega znanja o rokovanju.  

2.      Zdravniki specialisti  so pripravili  in izvedli  IZOBRAŽEVALNA PREDAVANJA.  Rajko Svilar dr.med.spec.internist  SLADKORNA BOLEZEN IN BOLEZNI SRCA IN OŽILJA,   Cvetka Melihen Bartolić, dr med spec internist  RIZIČNI FAKTORJI ZA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA, Andrej Bartolić dr med spec internist SODOBNA DIAGNOSTIKA BOLEZNI SRCA IN OŽILJA, Matija Cevc, dr med spec internist MAŠČOBE V KRVI – LIPIDI, Matjaž Figelj, dr med spec internist in Jana Harej dr med spec splošne medicine KAKŠNO OSKRBO SI ŽELITE V ZADNJEM OBDOBJU ŽIVLJENJA.

3.      Dolgoletno delo društva na področju preventive bolezni srca in ožilja se zrcali v visoki stopnji ozaveščenosti prebivalstva v skrbi za  lastno zdravje, kar se kaže v  zanimanju za vse aktivnosti društva, med njimi tudi za MERITVE holesterola, sladkorja v krvi, krvnega tlaka, EKG ( izvedenih v letu 2015  nad 500 meritev) in določanje gleženjskega indeksa ( izvedenih v istem obdobju  nad 100 meritev).

           Strokovnjaki so analizirali izsledke meritev, po potrebi so ljudem svetovali

           ali jih usmerili v podrobnejšo medicinsko obravnavo ( približno 10% od

            pregledanih prostovoljcev).

 Podružnica je izvajala meritve v Mercator centru Kromberk, v prostorih OŠ Solkan, MONG Nova Gorica, Bevkov trg Nova Gorica,  v nekdanji karavli Solkan, v dijaškem domu Nova Gorica, v Qlandiji, v centru Super Nova, v Panovcu,  v Šempetru, v Čepovanu, v Vipavi, Ajdovščini, Mirnu, na Dobrovem, v prostorih knjižnice Tolmin, v prostorih knjižnice Kobarid, v Bovcu, ponekod po večkrat.

4.      V letu 2015 so se zvrstili pohodi po srčni poti v Panovcu  vsako tretjo soboto v mesecu, pod vodstvom Gotarda Gregoriča. Od februarja do junija in od septembra do decembra, vsako prvo sredo v mesecu so potekali  pohodi na znane pohodniške točke severne Primorske  pod vodstvom Slavice Babič. Organizirana je bila udeležba na pohodu Po Buških stezah ter izlet in pohod V Škocjanske jame.

5.      Za polno številno članstvo je podružnica organizirala letni zbor v marcu in veliko prireditev ob Svetovnem dnevu srca. Vsi člani so prejeli osebno vabilo,  oddaljenim  je bil omogočen prevoz. Obe prireditvi je spremljalo predavanje, meritve, posveti in pokušine

6.      Upravni  odbor podružnice se je v letu 2015 sestal štiri krat, številni so bili tudi neuradni posveti za nemoteno in optimalno izvajanje programa.

7.      Mestna občina Nova Gorica je podelila v letu 2015 severno primorski podružnici Društva za zdravje srca in ožilja  priznanje za dolgoletno delovanje na področju preventive bolezni srca in ožilja.

 

V Novi Gorici, Januar 2016

 

                                                                                                   Predsednica:

                                                                                         Cvetka Melihen Bartolić