Sprememba datuma pohoda.VRH-DEBELA GRIŽA


datum: 06.02.2018

kategorija: napovednik


www.zasrce-primorska.si

POHOD: 10.2.2018
VRH(SAN MICHELE) – DEBELA GRIŽA(MONTE SAN MICHELE)
Zberemo se na parkirišču Qlandie in se ob 8.30 odpeljemo na izhodišče pohoda na Vrh (San Michele)
Hodili bomo 2 - 3 ure. Dodaten čas nam bodo verjetno vzeli ogledi ostalin.
Potrebna je pohodna oprema – predvsem obutev, lahko pohodne palice, zaščita za mraz, veter, dež, …, pijača, malica.
Tokrat se bomo podali čez mejo, na italijansko stran.
Okrog vrha griča Debela griža - Il monte san Michele (275m) so vidne ostaline avstro-ogrskih kavern in italijanske topniške kaverne. V lepem vremenu se od tu odpirajo širni pogledi od Alp do Jadrana.
Območje Debele griže na Doberdobskem krasu, je bilo eno izmed najpomembnejših strateških točk avstro-ogrske obrambe na tem območju. Debelo grižo so branili predvsem ogrski vojaki in uspešno, kljub velikim izgubam branili vrh. Na srdite boje med Italijani in Ogri danes spominja spomenik na vrhu Debele griže z napisom: » Tu so se v smrti zbratili Italijani in Madžari«. Uspešen upor močnemu italijanskemu topniškemu obstreljevanju so omogočile tudi s podzemnimi rovi povezane kaverne. General Lukačič je kaverno uporabljal kot poveljniško mesto. Kaverna je omogočala neposreden stik s prvo bojno črto. Votlina je služila tudi kot povezovalni rov, ki je vodil do prednjih položajev in tod so rezervne čete lahko vstopale na položaje.
Vojaki italijanske 3.armade so vrh zavzeli šele avgusta 1916 ob 6.ofenzivi. Ob umiku avstro-ogrske vojske z Doberdobskega krasa, so Madžari ponovno nepričakovano zavzeli vrh ter tako omogočili ostalim varen umik proti vzhodu. Po zavzetju vrha Debele griže so Italijani izkopali veliko topniško kaverno s šestimi strelnimi linami proti vzhodu in dvema proti jugu. V tej kaverni je bilo nekaj časa taktično poveljstvo italijanske 3.armade.
Le nekaj korakov stran od ostankov prve svetovne vojne pa stoji linija utrdb zasnovanih v času hladne vojne.
Poleg muzeja na prostem se na ploščadi pod vrhom 3 nahaja muzej 1.svetovne vojne.


Vsak hodi na lastno odgovornost!
Vabljeni in lep pozdrav! Slavica Babič


Sprememba datuma pohoda.