OBČNI ZBOR DRUŠTVA


datum: 04.03.2023

kategorija: aktualno


Podružnica za severno Primorsko
Spoštovane članice in spoštovani člani društva!
Srčno Vas vabim na redni občni zbor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Podružnice za
severno Primorsko, ki bo v petek 10.3.2023 ob 17. uri v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica.
V preddverju bo med 16. in 17. uro medicinsko osebje izvajalo meritve. Priporočamo vsem tistim, ki
jih niso opravili že vsaj eno leto.
Za razvedrilo in sproščeno pomladno vzdušje bodo poskrbele baletke in oktet kitar Glasbene šole
Nova Gorica.
Pozdrav in uvodno besedo bo imel predsednik podružnice prim. Herbert Bernhardt, dr. med., spec.
kardiologije in int. med.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. izvolitev delovnega predsedstva, dveh overovateljev, zapisnikarja in verifikacijske komisije
2. obravnava in sprejem poročila o delu podružnice za leto 2022 in programa dela za leto 2023
3. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2022 in finančni plana za leto 2023
4. obravnava in sprejem poročila nadzorne komisije podružnice
5. obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika o organizaciji in delu podružnice
7. izvolitev nadomestnih članov upravnega odbora
8. obravnavanje gradiva za skupščino društva s poudarkom na programu dela društva
9. imenovanje predstavnikov podružnice za skupščino društva
10. razno
Sledi predavanje asist. dr. Andreja Bartolića, dr.med., spec. interne medicine, spec. kardio. in
vaskul. medicine: ŽIVLJENJE S SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM
Predsednik podružnice
prim. Herbert Bernhardt,
dr.med., spec. kardiologije in interne me


Občni zbor društva