PROTESTNO PISMO-VARNOST PACIENTOV


datum: 21.02.2018

kategorija: aktualno


Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v zvezi s sprejemanjem novega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018. V 18. odstavku 24. člena tega dokumenta, ki bi moral biti naravnan med drugim tudi na kakovost in varnost bolnikov je namreč določilo, ki po našem mnenju pomeni hud udarec in veliko grožnjo za varnost in kvaliteto obravnave bolnikov. Določilo o kazni za zdravnike na primarnem nivoju v višini plačila stroška pregleda v primeru, ko naj bi bila napotitev pacienta na specialistični pregled v nasprotju s kriteriji in merili, je škodljiva. Posledice bodo za varnost pacientov, vsaj po našem mnenju, slabe, saj se zdravniki na primarnem nivoju že ob minimalnem dvomu ne bodo upali napotiti bolnikov k specialistu. To pa bo vodilo v slabšo obravnavo bolnikov in zelo možno tudi v slabše izide zdravljenja.
Mreža NVO 25x25 zato predlaga, da se premalo premišljen ukrep takoj odpravi, neupravičene napotitve pacientov na sekundarni nivo pa preprečuje (sankcionira) na način, ki ne bo prizadela varnosti in kakovosti obravnave pacientov.
Ob tem bi vas radi spomnili na to, da je Mreža NVO 25x25 že v začetku leta 2015 pripravila Teze za zakon o kakovosti zdravstvene obravnave, varnosti pacientov in osredotočenju na paciente in njihove svojce. Namen je bil jasen. Mreža je hotela prispevati pomemben korak k t.i. zdravstveni reformi in to na zelo perečem področju kot sta kakovost in varnost. Že takrat je bilo jasno, da se v naši državi večina deležnikov strinja le o tem, da je reforma nujno potrebna, od tu naprej pa so bili in so pogledi zelo različni. Osredotočenje na varnost pacientov se je tedaj zdelo za vse sprejemljivo. Za optimizem je poskrbelo imenovanje delovne skupine za pripravo ustreznega zakona o kakovosti in varnosti. Toda razvoj je šel svojo čudno pot. Tako delovne skupine danes ni več. Razpuščena je bila brez kakršnega pojasnila.

Pozivamo vas, da sporno določbo splošnega dogovora nemudoma umaknete in se posvetite pripravi zakona ali drugega akta, ki bo nemudoma uredil problematiko kakovosti in varnosti v zdravstvu.


Lep pozdrav,

prim. Matija Cevc, dr. med.,
predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije


PROTESTNO PISMO