OB DNEVU BREZ CIGARET!


datum: 31.01.2018

kategorija: aktualno


Nosilec projekta »Recimo NE odvisnostim!« je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Partnerji na projektu so Inštitut za raziskave in razvoj Utrip, Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Projekt »Recimo NE odvisnostim!« sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

Ljubljana, 30.1.2018

IZJAVA ZA JAVNOST PO TISKOVNI KONFERENCI KOALICIJE NVO ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI
30.1.2018, City Hotel, Ljubljana
Na današnji novinarski konferenci ob obeležju Dneva brez cigarete (31. januar 2018), so predstavniki Koalicije NVO za preprečevanje zasvojenosti predstavili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah, ki so ga pripravili v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije za obdavčitev tobačnih izdelkov v Sloveniji in ga naslovili na Ministrstvo za finance RS.

»Ključni ukrep za zmanjšanje rabe tobaka med prebivalstvom, ki je dokazano najcenejši in hkrati najučinkovitejši ukrep, je višja obdavčitev oziroma zvišanje cen tobačnih izdelkov. To jeediniizmed ukrepov, ki ga žal ni bilo mogoče zajeti v novitobačni zakonodaji RS, saj se nanaša na Zakon o trošarinah. Nova tobačna zakonodaja ZOUTPI je sicer zastavljena dobro in celostno, a zaradi še vedno prenizkih cen in s tem lažje dostopnosti do tobačnih izdelkov, ne more doseči popolnega učinka. Zvišanje cen in s tem zmanjšanje dostopnosti tobačnih izdelkov ima največji učinek pri mladih, kar je zelo pomembno, saj v Sloveniji kadi kar četrtina 15-letnikov. Zaradi hitrega učinka na nekatere ključne skupine prebivalstva pa lahko ta ukrep veliko pripomore tudi k zmanjševanju neenakosti v zdravju. V obdobju gospodarske rasti se morajo državne inštitucije še posebej zavedati, da morajo za učinkovito tobačno kontrolo davki prehitevati splošne ravni cen in prihodkov. Opažamo, da je v zadnjih letih k višanju cen tobačnih izdelkov v Sloveniji največ pripomogla tobačna industrija sama, ki je »bolje ocenila« situacijo in rast prihodkov izkoristila sebi v prid, kar pomeni, da država od teh dražitev ni imela ničesar, očitno pa tudi državljani ne! Če smo o Sloveniji kot družbi brez tobaka do nedavnega le razmišljali, moramo zdaj z učinkovitimi ukrepi trajno spremeniti odnos družbe do tobačnih izdelkov, če želimo v prihodnosti ustvariti prvo generacijo mladih, razbremenjeno škodljivih vplivov tobaka,t.i. generacijo brez tobaka!« je povedal Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.
»Dokazov o škodljivosti kajenja za zdravje srca in ožilja je res veliko. O tem ni nobenega dvoma. Podpiramo vse ideje in ukrepe, ki imajo za končni cilj družbo brez kajenja. Največ kar lahko človek izgubi je zdravje. Preveč je dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje. Ne uničujmo si ga sami. Izguba zdravja je najvišji strošek za vsakega kadilca,« je povedal prim. Matija Cevc, dr. med., predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.
»Z namenom nasprotovanja povečanju tobačnih davkov (npr. trošarin) tobačna industrija in njeni podporniki pogosto uporabljajo argument, da bodo višji davki spodbudili znatno davčno izogibanje med kadilci oziroma prodajalci ter ustvarili črni trg tobačnih izdelkov. To naj bi po njihovem mnenju pomenilo izgubo davčnih prihodkov in (tudi) manj koristi za javno zdravje. Čeprav je res, da višji davki dejansko pomenijo nekoliko večje tveganje za izogibanje davkom in davčne utaje, je obseg problema bistveno precenjen. Zlasti nekateri drugi dejavniki, kot so obseg korupcije, neformalni distribucijski kanali in prisotnost organiziranih kriminalnih mrež, so bistveno pomembnejši dejavniki za nedovoljeno trgovino s tobakom, kot pa so davki na tobak,« je povedal Matej Košir, vodja mreže Preventivna platforma.
»Poleg vidnosti tobačnih izdelkov in njihove dosegljivosti, je cena ena izmed najpomembnejših dejavnikov, ki določa odstotek kadilcev med prebivalstvom. Bolj kot bomo višali ceno tobačnih in povezanih izdelkov, manj


BREZ CIGARET.