NOVI PROJEKTI AKTIVNOSTI DRUŠTVA


datum: 18.01.2018

kategorija: aktualno


Vabimo vas, da se pridružite aktivnostim naših novih projektov in načrtov. Za te bi vam lahko na sedežu nudili usposabljanje v Ljubljani, s kritjem potnih stroškov:

- Srčne poti: po Sloveniji imamo že lepo število označenih Srčnih poti. Za organizirano hojo in druženje ob hoji, pa ne potrebujemo označene poti. Dogovoriti se moramo le, da bomo na določen dan, ob določeni uri krenili z določenega mesta. Imeti moramo tudi način obveščanja ne/članov, da se bodo udeležili in morda tisti, ki še niso, včlanili v društvo.

Za takšne vodene pohode potrebujemo vodjo pohoda, ki mora biti usposobljen za začetno ogrevanje pohodnikov (vaje za razgibavanje), za nudenje prve pomoči in znanje temeljnih postopkov oživljanja. To usposabljanje bomo omogočili in bo brezplačno. Sporočite nam ali bi vaša podružnica lahko pripravljala takšna druženja, pohode po Srčnih poteh in katere/koliko vodij pohodov bi prijavili na usposabljanje.

Zaželeno je, da so vodje pohoda prostovoljci. Na društvu moramo za vsakega prostovoljca vzpostaviti in voditi dokumentacijo, evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela. Vsak prostovoljec mora z društvom skleniti dogovor in je upravičen do povrnitve potnih stroškov in malice, kot je določeno po Zakonu o prostovoljstvu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/102198


AKTIVNOSTI DRUŠTVA!